Norjob – Boot Camp: Intensivläger för ny framtid med jobb i Norge

Norjob_Head-pic

Norjob – Boot Camp: Intensivläger för ny framtid med jobb i Norge

Två veckors intensiv utbildning och förberedelse för dig som är arbetssökande och vill börja arbeta i Norge

Norge är idag en av västvärldens starkaste och mest blomstrade ekonomier. Och efterfrågan efter arbetskraft är större än någonsin. Och som svensk är man väl ansedd och har lätt både att få jobb som generellt är bättre eller mycket bättre betalda än i Sverige. Med Back To Futures tjänst ”NORJOB – Booth Camp” hjälper vi dig dels att välja rätt jobb och förbereda dig inför intervjuer och anställning på bästa sätt, dels konkret utbildning om praktiska och viktiga frågor både inför och när du väl börjar ditt arbete i Norge. För även om likheterna mellan länderna är stora och man som svensk både känner sig välkommen och hemma är skillnaderna mellan länderna stora. Sverige och Norge har dessutom väldigt olika historia, men framförallt helt olika framtid.

Under två veckor matchar vi dig mot lämpliga jobb, förbereder dig på bästa möjliga sätt och ser till att du får all hjälp och information så du kan koncentrera dig på att få ditt nya jobb. Och inom 1-3 veckor efter Boot Camp ser vi till att du får träffa en eller flera potentiella arbetsgivare! Vi tror att det här är en av de bästa starter du kan få till en ny jobbframtid i Norge.

Syfte och mål med NORJOB – Boot Camp

Syftet med “NORJOB – Boot Camp” är att förbereda, hjälpa, stödja och matcha personer som vill pröva möjligheten att arbeta i Norge. Målet är att deltagarna senast tre veckor efter avslutad utbildning ska träffa norska arbetsgivare och därefter erhålla anställning samt vara förberedda för att kunna bo och verka i Norge under anställningen.

För vem 
Programmet vänder sig till dig som av olika anledningar idag inte har ett arbete men har arbetsförmåga.

Programmet 
“NORJOB – Boot Camp” genomförs som en mix av föreläsningar, lektioner och övningar samt individuella möten för att matcha önskemål, erfarehet och kompetens mot aktuella tillgängliga arbeten och i övrigt samtidigt vässa och putsa ansökningshandlingar samt förbereda den enskilde inför anställningsintervju, flytt och anställning.

Vecka 1
Introduktion av utbildningen och deltagare. Norge och Norska Arbetsmarknaden del 1: Individuella samtal och matchning mot jobbutbud. Information och praktiska övningar. Bo i Norge del 1: Personnummer, skatt, socialförsäkring m m. Att jobba på norsk arbetsplats – skillnader mot Sverige. Fortsatt matchning, CV och ansökningar. Viktigt vid norsk anställningsintervju. Norska anställningsavtal och arbetsrätt – skillnader mot Sverige.

Vecka 2 
Matchning och ansökningar. Norge och Norska Arbetsmarknaden del 2: Skillnader och likheter – norskt och svenskt. Bo i Norge del 2: Bostadsmarkanden och hur denna fungerar. Individuella samtal – förberedelse inför jobbintervjuer. Norge – framtid och möjligheter. Individuell checklista inför jobbintervjuer. Avslutning och utvärdering (enkät).

Efter Boot Camp
Senast tre veckor efter avslutad Boot Camp organiseras resa för en eller flera intervjuer för den enskilde. Efter erhållen anställning sker fortsatt individuell uppföljning baserat på individuell checklista, så att den enskilde får det stöd som krävs för att komma igång bra.