Arbetsgivare

Hem » Arbetsgivare

Våra tjänster för företag, kommuner och organisationer

BackToFuture_MainPic2
Experter på området 
Anställda eller nyckelmedarbetare som riskerar eller har blivit långtidssjukskrivna innebär för många arbetsgivare en situation som man sällan har kompetens för att hantera och bemöta, varken i relation till den enskilde medarbetaren eller i förhållande till de myndigheter som är involverade. Back To Futures företagskonsulter är experter på området och kan med kort startsträcka ta över och driva aktuella processer åt företaget, samt löpande rapportering och rådgivning i samband med viktiga beslut arbetsgivaren måste ta i ärendet.

En bra lösning för alla parter
Ofta handlar det inte om mycket arbete för oss, utan snarare att göra rätt i varje steg då bakomliggande problematik som givit upphov till sjukskrivningen ofta är sammansatt och komplex. Målet är att utfallet blir bästa möjliga för både medarbetare och arbetsgivare. Och att man ser till att myndigheternas koordineras för att lösa uppgiften på snabbaste och bästa sätt. Vilket inte i alla fall handlar om att den enskilde kommer tillbaka till arbetsplatsen utan i stället kommer tillbaka till en ny framtid hos en annan arbetsgivare. Oavsett vad resultatet blir ser vi till att arbetsgivaren kommer att ha handlagt frågan på bästa möjliga sätt, utan att detta stjäl onödig tid och energi.

Vi kallar det här för Back On Track!-modellen. Du kallar det förmodligen för mindre bekymmer.

BACK ON TRACK!

Effektivt supportpaket vid långtidssjukskrivningar för moderna företag - bästa möjliga stöd för både arbetsgivare och medarbetare.